2010. május-júniusi rendkívüli esőzések okozta káreseményeinek helyreállítása

Meglévő Óvoda épület, valamint meglévő Művelődési Ház - Orvosi rendelő - Posta épület 2010. május-júniusi rendkívüli esőzések okozta káreseményeinek helyreállítása, ezzel egybekötött felújítása, átalakítása az Új Szécsényi Terv ÉMOP Operatív Program támogatási rendszerben. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0119 azonosító számú projekt.

A támogatási szerződés hivatkozási száma: ÉMOP-3.1.2/E-11-20110-0119
A projekt címe: "Meglévő Óvoda épület, valamint meglévő Művelődési Ház
- Orvosi rendelő - Posta épület 2010. május-juniusi rendkívüli esőzések okozta káreseményeinek helyreállítása, ezzel egybekötött felújítása, átalakítása."
A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: Komlóska Község Önkormányzata,
3937 Komlóska, Rákóczi F. u. 27.
Projekt megkezdésének időpontja: 2012. 05. 31.
Projekt befejezésének időpontja: 2014. 09. 30.
Kivitelezés megkezdésének időpontja: 2012.07.02
Helyszínek: Művelődési Ház - Orvosi Rendelő - Posta épület
Komlóska, Bajcsy-Zs utca 6. hrsz.: 147.
(Utcanév változás miatt az új cím: Kisposta köz 6.)
Óvoda épület Komlóska, Rákóczi út 134. hrsz.: 334.
(Házszám változás miatt az új cím: Rákóczi út 74.)
Projekt elszámolható összköltsége: 73 676 471 Ft
A támogatás mértéke: 69 992 647 Ft

Komlóska B-A-Z Megyében található, a Sárospataki kistérséghez tartozik, a kistérség központjától 25 km-re fekvő zsáktelepülés. Lakosságszáma 329 fő. Komlóska az egyetlen olyan település Magyarországon, ahol a lakosság 80 %-a ruszinnak tartja magát és az itt élők fele - az idősek és középkorúak - beszélik is a ruszin nyelvet. A Komlóskán élők máig képesek voltak megőrizni ruszin identitásukat, átörökíteni hagyományaikat. Komlóska Község Önkormányzat napjainkban arra törekszik, hogy a településen élők számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, ezáltal alakuljon ki bennük egy reális nemzet- és kisebbségkép.

Komlóska elöregedő település, de az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztésével és az alapfokú közszolgáltatások színvonalának javításával igyekszik a fiatalok letelepedését és helyben maradását elősegíteni. Az önkormányzat gazdasági helyzete évről évre romlik a csökkenő normatív finanszírozás miatt, szerepel a gazdasági - társadalmi szempontból elmaradott települések listáján.

A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, valamint a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája, és Bölcsöde fenntartója Komlóska Község Önkormányzat.

A Ruszin Nemzetiségi ÁMK Óvodájának és Bölcsödei csoportjának fenntartása és a hagyományőrző kulturális csoportoknak, a körzeti orvosi alapellátásnak és a postai szolgáltatásnak helyet adó Művelődési Ház működtetése a ruszin eredetét ápoló lakosság alapvető igénye, melyért az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz.

A közszolgáltatást biztosító intézmények több mint 60 éve épültek. Avult műszaki állapotú többfunkciós épületek, melyet az önkormányzat jelentős ráfordítássokkal igyekszik karbantartani. A két épületben jelentős károkat okozott a 2010. május-júniusában az egész falun keresztül lezúduló rendkívüli esőzések miatti árvíz. Ezen területek csapadékmentesítése, külső vizek kizárása és az épületeket érintő káresemény utáni helyreállítás elengedhetetlenül szükségessé vált.

Komlóska Község Önkormányzata megvalósította az ÉMOP-3.1.2/E-11-20110-0119 azonosító számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott projektet, melynek összköltség 73 676 471,-Ft. A "Meglévő Óvoda épület, valamint meglévő Művelődési Ház- Orvosi rendelő-Posta épület 2010. május-juniusi rendkívüli esőzések okozta káreseményeinek helyreállítása, ezzel egybekötött felújítása, átalakítása" című beruházást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származó 94,9% támogatási intenzitású, 69 992 647,- Ft támogatással és 3 683 824,- Ft saját forrás felhasználásával kezdjük meg.

A képviselő-testület 2012. június 19-én tartott ülésén döntött a kivitelező cég kiválasztásáról. A kivitelezéssel megbízott "KE-VÍZ 21" Zrt-vel a szerződéskötés június 30-án megtörtént, továbbá sor került a munkaterület átadására. A kivitelezési munkálatok ezt követően megkezdődtek, a projekt befejezési határideje: 2014. szeptember 30.

A projekt a "Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken" tárgyú pályázat részeként kerül sor:

  • A területek csapadékvíz mentesítésére, keletkező vizek elvezetésére
  • A területeket védő kerítések építésére
  • Az Óvoda épület felújítására. Hőszigetelt homlokzat kialakítása, tetőszerkezet csere, új padlóburkolat, vizesblokk felújítás, részleges akadálymentesítés
  • A Művelődési ház Orvosi rendelő részének teljes akadálymentesítése

A beruházással a célunk, hogy az Óvoda és a Művelődési ház a helyi társadalom nélkülözhetetlen tereként működjön továbbra is. Kiegészítve, megújítva az ÁMK meglévő szolgáltatásait. Bízunk abban, hogy az együttműködés eredményeként a működtetési feladatokban aktívabban vehetnek, vesznek részt a helyi társadalom önszerveződő közösségei és egyesületbe szervezet tagjai. Komlóska elöregedő település, de az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztésével és az alapfokú közszolgáltatások színvonalának javításával igyekszik a fiatalok letelepedését és helyben maradását elősegíteni.